Kurser

Utbildningar för privatpersoner & företag. Utbildningarna kan hållas på plats hos ert företag eller i utbildningslokaler i Viksjö ellerTimrå, Västernorrland.

Kurser

Hjärt-/lungräddning, (HLR),

Heta arbeten

Första hjälpen.

Hjärt-/lungräddning 

När behövs hjärt-lungräddning? En metod för att rädda liv

Hjärt-lungräddning, som brukar förkortas HLR, är en första hjälpen-behandling som ges för att få igång hjärtverksamheten och andningen hos någon som har fått hjärtstopp. För att göra den enklaste formen av hjärt-lungräddning behövs det ingen utrustning, utan det är en metod som alla kan lära sig. Ibland används termen basal hjärt-lungräddning för att skilja den från avancerad hjärt-lungräddning som kräver särskild teknisk utrustning och som ges av sjukvårdspersonal.

Man behöver inte vara sjukvårdsutbildad för att lära sig hjärt-lungräddning. Det räcker att gå en kort kurs på ett par timmar för att lära sig hur man gör. Då får man träna på att utföra hjärt-lungräddning och att enkelt använda en hjärtstartare på en docka.

HLR, kursinnehåll.

Medvetandekontroll. Stabilt sidoläge. Andningskontroll

Hjärtlungräddning,   kompressioner samt inblåsningar

Information och förevisning av defibrillator ( hjärtstartare )

Alla får öva på små dockor och sedan examinera på stora dockor

Det finns alltid tid för frågor.

Alla får utbildningsbevis.

Utbildningstiden för 12 – 14 deltagare är 4 lektionstimmar

Heta arbeten, kursinnehåll.

Arbeten med verktyg som alstrar värme.

När du arbetar med verktyg som alstrar värme eller gnistor så utför du ett så kalat "hett arbete". Exempel på heta arbeten är svetsning, skärning, lödning, kapning med rondell, uppvärmning med varmluftpistol och läggning av tätskikt på tak med gasoldrivet verktyg.

Om det finns en brandrisk på arbetsplatsen och den inte går att undanröja på något sätt, utför du ett hett arbete på ” tillfällig arbetsplats ” och måste gå en utbildning i heta arbeten.

Utbildningen genomförs på mellan 6 – 7 timmar. Där ingår även en praktisk övning med handbrandsläckare.

Certifikat efter avslutad utbildning och detta  gäller i 5 år i hela Norden.

Första hjälpen, kursinehåll

L  = Livsfarligt läge. Allt ifrån parkering, risker med bensin, krockkuddar farligt gods m.m.

A = Andning. Hur man skapar en fri luftväg, stabilt sidoläge.

B = Blödning.  Hur man stoppar olika blödningar

C = Cirkulationssvikt. Hur du hindrar skadade att få cirkulationssvikt  ( blodbrist / vätskebrist )  Brännskador. 

Utbildningen innehåller allt man bör veta/kunna vid en inträffad trafikolycka          

Det finns alltid tid för frågor.

Utbildningstiden för 12 – 14 deltagare är 4 lektionstimmar