HV:sHLR

Vill du kunna rädda liv - Välkommen på utbildning! 

Kan du rädda en person med hjärtstopp ?

I Sverige inträffar cirka 10 000 hjärtstopp utanför sjukhus varje år. Av dessa kan vi rädda 6000 ifall vi inleder hjärt-lung-räddning omedelbart samt att det kommer en ambulans eller en ”hjärtstartare” inom rimlig tid. Tyvärr räddar vi inte ens 500 på grund av att inte vi är utbildade, eller inte vågar prova. Inträffar ett hjärtstopp i er närhet är det ni som avgör om personen skall ha en chans att överleva. Gör inte ni något i väntan på annan hjälp kan den drabbade, om han/hon överlever att få svåra hjärnskador på grund av syrebrist.

Jag som driver det här företaget Hans-Olov Wiklund, “Hampe” född 1950, har sedan 1977 arbetat inom brand/ambulansverksamheten. Första 10-12-åren hos denna arbetsgivare åren var jag anställd som ambulanssjukvårdare och genomgick därtill hörande utbildningar. Bestämde mig för att byta sida och utbildade mig till brandman, brandförman och brandmästare.

Har inom yrket genomfört många olika sjukvårdsutbildningar både internt och externt. Är också utbildad Röda korslärare där jag utbildar i alla Röda Korsets sjukvårdsutbildningar. År 2003 startade jag ett eget företag med inriktning olika utbildningar. Jag utbildar i följande sjukvårdsutbildningar ( ADR, Hjälp på väg och HLR) åt Timrå Trafik Center.

Efter pensionering från Räddningstjänsten utbildar jag även i så kallade Heta arbeten, det vill säga arbeten med verktyg som alstrar värme. Mina utbildningar är kända för att genomföras på ett bra, roligt och seriöst sätt. Självfallet också till  bra pris. Kontakta mig gärna för mer informtion och offert.

 Hampe Wiklund